Công ty TNHH Dịch Thuật và Thương mại ASEN

DANH MỤC

Chất lượng-Tiến độ-Trách nhiệm

 Kết quả kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH
 
1. Tình hình hoạt động trong những năm đầu tiên

- Kết quả kinh doanh đáp ứng mục tiêu đã đề ra.
- Xây dựng và áp dụng Quy trình dịch thuật và kiểm soát chất lượng tân tiến.
- Xây dựng được Đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện thu nhập cho Nhân viên
- Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Hoàn thiện công tác đào tạo và tuyển chọn CTV

2. Mục tiêu cho các năm tiếp theo

- Tập trung vào Chất lượng và Hệ thống Quản lý Chất lượng
- Tập chung vào lợi ích và giá trị Khách hàng
- Khoanh vùng lợi nhuận, mục tiêu tiềm năng
- Vươn ra Quốc tế.
3. Thống kê thu nhập và lợi nhuận trong 5 năm đầu.

 
Chi tiết Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu Tỷ đồng 2,3 3,2 4,6 6,1 7,4
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,8 2,5 3,3 5,4 6,6

  Toàn thể đội ngũ Cán bộ, Nhân viên Dịch thuật ASEN đồng lòng cam kết thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, phát huy thế mạnh tập thể, trở thành Công ty đứng đầu Việt nam về lĩnh vực Dịch thuật.
 

Gọi ngay 0982 714 505