Nhân viên văn phòng

DANH MỤC

Chất lượng-Tiến độ-Trách nhiệm

 Nhân viên văn phòng

31/05/2018 00:00
Cần tuyển dụng các nhân viên văn phòng đáp ứng yêu cầu Công ty ASEN làm việc tại 03 văn phòng tại Hà nội.
NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
 
1- Sử dụng các kỹ năng văn phòng: đánh máy, vào số liệu, photo in ấn, kẹp tài liệu, đóng dấu tài liệu, lưu thông tin khách hàng, trả lời mail và điện thoại Công ty...đảm bảo nhanh nhẹn, chính xác và cẩn thận.
2-Giao tiếp với khách hàng luôn vui vẻ, cởi mở, tận tình chu đáo.
3-Hàng ngày ngoài công việc tại văn phòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác như chuyển giao tài liệu, đi công chứng tài liệu...và hồ sơ tư pháp.
4-Biết thực hiện các công việc phiên dịch các tài liệu theo biểu mẫu.
5-Giờ làm việc linh động, theo tiêu chí: Hết việc mới hết giờ.

 

Dịch vụ liên quan:

Biên dịch viên tiếng Anh

Biên dịch các tài liệu tiếng Anh - Việt, Việt – Anh, chuyên ngành khác nhau như kinh tế, thương mại...

Mục tuyển dụng

Tuyển dụng quản lý văn phòng và nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, môi trường làm việc năng độ...

Gọi ngay 0982 714 505